Regionální sdružení - Ústecké

 · Regionální sdružení
Regionální sdružení  je tvořeno oblastními sdruženími regionu
Nejvyšším orgánem na regionální úrovni je regionální sněm, v období mezi sněmy má veškerou odpovědnost regionální rada.

 delegáti regionálního sněmu za oblast Louny -  Ing. Jan KERNER, Ing. Marcel KOLLMANN, Ludmila RAJNYŠOVÁ, Václav TRYLČ

· Regionální rada
Schází se 1x za měsíc zpravidla první pondělí v měsíci.
V  její pravomoci je zřídit grémium regionální rady tvořené předsedou a místopředsedy regionálního sdružení, členy výkonné rady za region a zástupcem krajské samosprávy; grémium činí operativní rozhodnutí mezi zasedáními regionální rady a ze své činnosti se radě zodpovídá.

· Regionální gremium
- složení :
předseda - Mgr. Jan KUBATA
místopředseda za oblast Louny - Mgr. Richard HÁJEK

členové regionální rady za oblast Louny

Mgr. Bc. Kateřina BARTOŠOVÁ

Mgr. Pavlína KALITOVÁ

Zdeněk KUTNER

 · Regionální kontrolní a revizní komise

člen za oblast Louny – Vladimír PFERTNER

· Regionální smírčí výbor

člen za oblast Louny – Zdeněk BUDIL

 

www.ods.cz/regiom.ustecky

 


Kontakt

Oblastní sdružení ODS Louny

Na Valích 5
Louny 440 01


415 652 860