Smírčí výbor

Je volen oblastním sněmem, a to nejméně v počtu pěti členů.

Rozhoduje ve sporech mezi členy a orgány ODS v oblasti; rozhodnutí musí být učiněno nejpozději do 60 dnů od písemného podání.

složení:

předseda - Ing. Romana KRAMERIUSOVÁ

členové - Karel KICHERER, Karel SAMOLÁK, Josef SNOPEK, Karel VONDRÁČEK

 


Kontakt

Oblastní sdružení ODS Louny

Na Valích 5
Louny 440 01


415 652 860