Oblastní sněm

Je nejvyšším orgánem ODS na oblastní úrovni.. 

Skládá se s oblastní rady a delegátů místních sdružení zvolených místními sněmy podle klíče stanoveného oblastní radou.

V období mezi sněmy má veškerou odpovědnost oblastní rada

 

12.2.2011 Oblastní sněm ODS Louny

se koná od 9 hodin v kongresoivém sále hotelu Černý Orel v Žatci.


Kontakt

Oblastní sdružení ODS Louny

Na Valích 5
Louny 440 01


415 652 860