Kontrolní a revizní komise

 Je volena oblastním sněmem, a to nejméně v počtu pěti členů.

Kontroluje hospodářskou a správní činnost ODS v oblasti.

 

složení:

předseda - Radka FIŠEROVÁ

členové - Ing. Jaroslav BLAŽEK, Miroslav PATROVSkÝ, Hynek SLAVÍK, Helena URMOVÁ, Jiří VANKÁT, Eva PROCHÁZKOVÁ


Kontakt

Oblastní sdružení ODS Louny

Na Valích 5
Louny 440 01


415 652 860