Oblastní sdružení

Oblastní sdružení je článkem ODS a je tvořeno místními sdruženími oblasti.
Je organizační jednotkou ODS, v souladu se stanovami může jednat jménem ODS, nabývat práv a zavazovat ODS.
Nejvyšším orgánem ODS na oblastní úrovni je oblastní sněm, v období mezi sněmy má veškerou odpovědnost oblastní rada. 


Kontakt

Oblastní sdružení ODS Louny

Na Valích 5
Louny 440 01


415 652 860