Místní sdružení Podbořany

Vzniklo v roce 1991
 

předseda - Mgr. Radek REINDL
místopředseda - MUDr. Vladimír ZÁHORSkÝ
pokladník - Eva PROCHÁZKOVÁ
členové rady - Bohumil ŠIROKÝ